Kỹ năng Performance & Development Coaching dành cho Quản lý

Tiếp nối sự kiện cho tháng đánh giá 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐, đồng thời phát huy tinh thần 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒉𝒐̉𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏, Ngày 09/08 vừa qua Vexere đã tổ chức đào tạo với chuyên đề “𝗞𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 & 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗹𝘆́”.
𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡:
– Định nghĩa và vai trò của huấn luyện nhân tài trong tổ chức
– Định nghĩa về các thuật ngữ huấn luyện hiệu suất làm việc và huấn luyện phát triển
– Mô hình tham khảo từng bước thực hiện huấn luyện
– Cùng thảo luận, chia sẻ, giải đáp theo tình hình thực tế của mỗi quản lý đang gặp phải.
𝑇ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑠𝑒̃ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑜̃ ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑜̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑢𝑎̂́𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 ℎ𝑜́𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛, 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 1 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑐ℎ, 𝑘𝑖̣𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 – 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛.
Nếu bạn đang muốn tìm cho mình một môi trường có nhiều cơ hội được học hỏi, trau dồi không chỉ là kinh nghiệm, kiến thức trong công việc mà còn các kỹ năng mềm giúp bạn phát triển toàn diện ở vai trò của mình hãy ghé  thăm  những chiếc job siêu xịn của Vexere nhé!
Vexere | Góp phần cho hành trình của bạn hạnh phúc hơn
  • Liên hệ Bộ phận Nhân sự:
    Email: careers@vexere.com
    Phone: 0903.659.499
  • Theo dõi Vexere Careers tại     để cập nhật các vị trí tuyển dụng và rất nhiều những thông tin thú vị khác