VeXeRe được bộ Thông Tin & Truyền Thông công nhận đạt tiêu chí nền tảng số phục vụ người dân.

“Góp phần cải thiện và nâng cao đời sống người dân thông qua khả năng sáng tạo đổi mới và ứng dụng công nghệ, đáp ứng mọi nhu cầu trong mảng du lịch và vận tải” là tầm nhìn, sứ mệnh mà VeXeRe luôn chú trọng và không ngừng nỗ lực trong xuyên suốt quá trình phát triển.
Trong tháng 9, Bộ Thông tin & Truyền thông (Bộ TT&TT) đã đánh giá và công nhận nền tảng VeXeRe đạt tiêu chí xác định thí điểm nền tảng số Việt Nam có khả năng triển khai rộng khắp phục vụ người dân năm 2022.
Bộ TT&TT yêu cầu đơn vị chủ quản nền tảng số Việt Nam VeXeRe (Công ty thương mại dịch vụ VeXeRe) luôn tối ưu hóa, nâng cao chất lượng của các nền tảng nhằm đáp ứng nhu cầu của đa số người dân và triển khai trên cả nước.
Xem chi tiết bài viết tại đây để cùng lan toả niềm tự hào này với VeXeRe nhé các bạn!
 
VeXeRe | Góp phần cho hành trình của bạn hạnh phúc hơn
  • Liên hệ Bộ phận Nhân sự:
    Email: careers@vexere.com
    Phone: 0903.659.499
  • Theo dõi VeXeRe Careers tại     để cập nhật các vị trí tuyển dụng và rất nhiều những thông tin thú vị khác