Performance Review 2022

Bên các bạn đã tiến hành hoạt động 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 2022 chưa?

Theo chính sách hàng năm thì mỗi năm bên mình sẽ có 2 lần đánh giá Performance, nhân dịp đợt này bên mình đang diễn ra hoạt động đánh giá lần 1 năm 2022, VXR xin chia sẻ 1 vài thông tin bổ ích xung quanh hoạt động này cho các bạn chỉ mới nghe qua hoặc chưa được biết về hoạt động đánh giá Performance này nhé. Vậy:

𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?
Là quá trình đánh giá kết quả/hiệu suất công việc và năng lực làm việc của cá nhân nhân viên liên quan đến mục tiêu tổ chức đã được thiết lập trước.
• Hiệu suất công việc (Job performance) Hiệu suất là khả năng tránh lãng phí vật liệu, năng lượng, nỗ lực, tiền bạc và thời gian để làm một việc gì đó hay tạo ra kết quả mong muốn.
• Năng lực làm việc: (Competency) là khả năng đáp ứng các các yêu cầu hoặc tiến hành thành công một công việc.

𝐘́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰?
– Đ𝗼̂́𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘁𝗼̂̉ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰:
• Là công cụ quan trọng để đảm bảo các nguồn lực gắn với chiến lược và các mục tiêu quan trọng của công ty.
• Cơ chế để định hướng và thúc đẩy sự tăng trưởng của cá nhân và business, giúp cải thiện năng suất ở tất cả các cấp tổ chức.
• Cải thiện mối quan hệ, sự hiểu biết và cái nhìn sâu sắc giữa nhân viên và người quản lý.
• Chuẩn bị cho việc hoạch định nguồn nhân lực
• Đảm bảo tính công bằng trong đánh giá NV
– Đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧:
• Được ghi nhận kết quả công việc và sự đóng góp của NV với công ty
• Hiểu rõ các kỳ vọng của cấp trên, tiêu chuẩn về hiệu suất và các năng lực cần thiết để làm tốt công việc
• Nhận được những lời khuyên, coaching từ QL cho CV, phát triển cá nhân
• Nhận được các ý kiến phản hồi của cấp trên về công việc, hoạt động, thái độ của nhân viên
• Xác định được điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, thuận lợi đang gặp
• Giúp QL hiểu được nguyện vọng và mong đợi của NV trong công việc, sự nghiệp, được đề xuất và hợp thức hóa các đề nghị, kế hoạch cá nhân.

𝑇𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤 ℎ𝑖 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑒̂̀ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑒́.

 

Vexere | Góp phần cho hành trình của bạn hạnh phúc hơn
  • Liên hệ Bộ phận Nhân sự:
    Email: careers@vexere.com
    Phone: 0903.659.499
  • Theo dõi Vexere Careers tại     để cập nhật các vị trí tuyển dụng và rất nhiều những thông tin thú vị khác