Category: VXR Life

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 8 của Vé Xe Rẻ

Sinh nhật lần này vẫn là một sinh nhật vô cùng đặc biệt, dẫu không thể cùng nhau nâng ly chúc mừng, cũng không thể gặp mặt để cùng nhau thổi nến, nhưng tụi mình không một ai quên dịp trọng đại này cả và vẫn thầm chúc mừng rằng “người bạn” của tụi mình đã tròn 8 tuổi Suốt

Read More »

VeXeRe triển khai Chính sách Khám sức khỏe tổng quát

Cùng đoán xem VeXeRe khởi động tháng 5 với hoạt động gì đây mọi người ơi?!?? Có thể các bạn chưa biết, VeXeRe là một trong những doanh nghiệp chơi hệ #CustomerFirst. Ngoài việc luôn đề cao tinh thần hỗ trợ hết mình các đối tác và khách hàng bên ngoài, các sếp nhà tụi mình còn rất quan tâm

Read More »
FOUNDING TEAM The future VeXeRe image that we are trying to realize is a continuously developing and creative company with a strong culture of learning and development, aspiration to apply technological strengths to continue the revolution in the field of transport and travel in Southeast Asia by creating a new e-commerce business. To realize this dream, the team needs a
Junior Mobile Developer (React Native) “For millions of Vietnamese people never have to queue to buy ticket…again” – Van Tran – CEO VeXeRe is a technology company aiming to revolutionize the travel and transportation industry in Vietnam. We are pioneering in comprehensive digital transformation of the transport industry with diverse web applications and latest technology apps. We are available on
Corporate Strategy Manager/Analyst assists the CEO The Corporate Strategy Manager/Analyst assists the CEO with developing the company’s long term objectives. By assessing a broad range of trends and issues that span across business units, customer, competitor, regulatory and technology insights, you develops winning strategies that will have a significant impact on the company’s growth. Your Challenge: Assist the senior leadership
 Junior Front-end Developer (ReactJS) “For millions of Vietnamese people never have to queue to buy ticket…again” – Van Tran – CEO VeXeRe is a technology company aiming to revolutionize the travel and transportation industry in Vietnam. We are pioneering in comprehensive digital transformation of the transport industry with diverse web applications and latest technology apps. We are available on all
Senior UI/UX Designer for New Business VeXeRe is a technology company aiming to revolutionize the tourism and transportation industry in Vietnam. Today VeXeRe is the largest online bus ticketing platform empowering a million of travelers to make their life journeys happier. The future VeXeRe image that we are trying to realize is a continuously developing and creative company with a
Middle/Senior Back-end Developer (NodeJS) “For millions of Vietnamese people never have to queue to buy ticket…again” – Van Tran – CEO VeXeRe is a technology company aiming to revolutionize the travel and transportation industry in Vietnam. We are pioneering in comprehensive digital transformation of the transport industry with diverse web applications and latest technology apps. We are available on all
Middle/Senior Fullstack Developer For New Business VeXeRe is a technology company aiming to revolutionize the tourism and transportation industry in Vietnam. Today VeXeRe is the largest online bus ticketing platform empowering a million of travelers to make their life journeys happier. The future VeXeRe image that we are trying to realize is a continuously developing and creative company with a